NLENFR

PREFIGURATIONS
> tot 23 oktober

Elke woensdag en zaterdag, 14u-19u
Rondleidingen: woensdag 17:30u / zaterdag 14:30u


De praktijk van de (landschaps)architectuur staat vandaag voor een paradox. Enerzijds staat de architectuurpraktijk van de Eurodelta in de schijnwerpers vanwege haar voorbeeldig opdrachtgeverschap, scherpe architectuurkritiek en vernieuwend ontwerp. Anderzijds is de manier waarop we blijven bouwen, meer ruimte innemen, oppervlakken verharden en materialen en energie verbruiken in strijd met de ambitieuze klimaat-, circulariteits- en solidariteitsdoelen die we ons als samenleving hebben gesteld. De veranderingen die onze energie-, water- of voedselsystemen te wachten staan, zijn cruciaal en zullen in elk gebouw, elke wijk en elke openbare ruimte moeten plaatsvinden. De ontwerpkracht die we in huis hebben zal zich moeten heroriënteren op het laten landen van zeer abstracte transitieopgaven in onze alledaagse leefomgeving.

Daarom lanceert De Grote Verbouwing 2020-2030 Prefigurations: een tentoonstelling over Architectuur en Transities. Samen met een groep ontwerpers, consultants, economen, sociologen, bestuurskundigen, culturele actoren, transitiedeskundigen en beleidsmakers is een agenda opgesteld van tien Toekomstplekken. Dit zijn baanbrekende projecten die zich in de komende tien jaar zullen moeten vermenigvuldigen als we de ambitieuze doelstellingen die we hebben gesteld willen realiseren.
foto: Tim Van de Velde
Als cultureel innovatiehuis voor sociale en fysieke transformatie van onze leefomgeving heeft Architecture Workroom Brussels de voorbije maanden een projectoproep gelanceerd. Samen met een selectiecomité werden 40 concrete architecturale projecten geselecteerd voor deze tentoonstelling. De getoonde architectuurprojecten leggen de kiemen voor de noodzakelijke sociale en ruimtelijke transities die zich kunnen vertalen in verschillende Toekomstplekken in onze straten, buurten, steden en landschappen.

De tentoonstelling vindt plaats in een voormalig call center in de Pachecolaan aan de Noord-Zuid-verbinding in Brussel. Het gebouw wordt momenteel gebruikt door architectuur- en ontwerpbureaus, start-ups, een kunstenaarscollectief en de onderzoeksgroep van een architectuuropleiding - een ecosysteem waarin de tentoonstelling zich nestelt als een werkplaats voor praktijkvernieuwing.

Pachecolaan 34, 1000 Brussel, 1e verdieping

Elke woensdag en zaterdag, 14u-19u
Rondleidingen: woensdag 17:30u / zaterdag 14:30u > inschrijven


Een rondleiding op een specifieke datum volgen, of aanmelden met een grote groep? Mail ons! info@degroteverbouwing.eu