NLENFR

Bufferbeken


© Mozaïek Dommelvallei

Waterproblematiek aanpakken bij de bron.

Hoe maken we in onze landschappen, zowel in de stad als op het platteland, ruimte voor een robuust bekensysteem? Hoe pakken we uitdagingen zoals droogte, erosie en wateroverlast bij de bron aan? Welke lokale coalities moeten we hiervoor vormen?

Vitrine

bbmiddel16.svg
11bb034streekparkkienehoefhh.jpg
2020121210bufferbeken.jpg
vitrinemiddel1.svg

Hier en daar gaan lokale overheden, boeren of natuurverenigingen aan de slag om opnieuw ruimte te geven aan water. De initiatieven zijn nog pril, maar de opgedane kennis is waardevol. We verzamelen die ervaringen zodat ze de basis kunnen vormen voor een vermenigvuldiging van projecten overal te lande.

Plan van aanpak

clipboard.png
clipboard.png
baksteen.png
baksteen.png

Steeds meer mensen zijn zich bewust van de urgentie van de waterproblematiek. Ook lokale, regionale en nationale overheden zijn wakker geschoten. Grijs en verhard is uit, het groenblauwe netwerk is in. Maar hoe kunnen we overheden, burgers, boeren en natuurorganisaties laten samenwerken aan zo’n complexe en omvangrijke opgave?

Ontdek de kaart met alle Bouwstenen

Bouwstenen

bouwstenen

De Gaverbeekvallei

De Gaverbeekvallei biedt ruime kansen inzake voedselproductie, ecologie en recreatie. Een lokale coalitie stond aan de basis van een reeks maatregelen om een kwalitatieve en veerkrachtige beekvallei te bekomen.

De Zwarte Beek

De Limburgse Zwarte Beek is een van de belangrijkste beekvalleien in Vlaanderen. Het bijzondere, veenrijke gebied kent namelijk een grote variatie aan vegetaties en (bedreigde) diersoorten. Het beheer van de beek is geënt op het bewaken en herstellen van het veenpakket, dat een belangrijke rol speelt in CO2-captatie.

De Mozaïek Dommelvallei

De gebiedsontwikkeling Mozaïek Dommelvallei ontstond van onderuit als reactie op de aanhoudende problematiek van bodemuitputting, afname van biodiversiteit en algehele aantasting van landschappelijke kwaliteiten waarop het formele planningsinstrument vastliep. Een specifieke methodiek van verschillende ‘watermachines’ bouwt aan een collectief kennis- en ervaringsplatform van de verschillende actoren, om tot een integrale gebiedsontwikkeling te komen.

De Stiemerbeek

Na jaren van gebrekkig beheer verloor de stad Genk haar band met de Stiemerbeek en bleven de rijke potenties van het landschap onbenut. Genk tekent een nieuwe ambitie voor de Stiemerbeek uit die inzet op de transformatie van de beek van statische en ingekapselde waterloop naar een natuurlijke en dynamische vallei.

Max-sur-Zenne

Wanneer water naar de oppervlakte komt en biodiversiteit herleeft

Observatory

Een observatorium om de natuurlijke omgeving beter te zien

Woluwe Waterland

Water en verstedelijking ontmoeten elkaar in nieuwe waterwijken

Leeslijst

Publicatie
VLM
Patrick Verstegen, Marie van Loon, Bram Vandemoortel
Boek
YAKU vzw
Elina Bennetsen Zuzanna Rucka Lieven Symons Katelijne Vanhoutte
Artikel
A+ Architecture In Belgium
Pieter T’Jonck
Artikel
Blauwdruk
Mark Hendriks, Dirk Sijmons, Ingeborg Thoral
Publicatie
Jovis
Marco Ranzato et al.
Publicatie
Gemeente Boxtel
Initiatiefgroep Mozaïek Dommelvallei, Floris Alkemade Architect, De Oversteek Ruimtelijke Processen