NLENFR

De Grote Verbouwing 2020–2030 is een onafhankelijke leeromgeving, incubator en publieksprogramma. Ondernemende burgers, overheden, bedrijven, financiers, wetenschappers en organisaties timmeren mee aan concrete doorbraken en realisaties. Met de inzet van ontwerp en verbeeldingskracht vormen we coalities en formuleren we strategische werven die tussen nu en 2030 gerealiseerd kunnen worden.

Als non-profit en toekomstgericht initiatief van een groeiende groep actoren met uiteenlopende expertises en maatschappelijke posities zoeken we naar mensen en partijen die zich mee willen engageren. We gaan op zoek naar middelen om het komende decennium tot actie over te gaan. Tien jaar lang zullen we kennis opbouwen in een online-kennisbibliotheek. We leren van relevante praktijken, zetten investeringsprogramma’s op en realiseren de plekken van de toekomst!
We geloven in de realisatie van een veelheid aan lokale projecten. Dat laat toe dat mensen eigenaarschap opnemen en dat we de opgaven al doende vastpakken. De transformatie van onze ruimtelijke leefomgeving schept de context om gedrag te veranderen, nieuwe economische ketens in het leven te roepen of nieuwe samenwerkingen op te zetten. Wanneer we een veelheid aan projecten tegelijkertijd opzetten, kunnen we een ongeziene versnelling op gang brengen. Veel kleine initiatieven vormen samen het grootste transformatieproject van onze tijd.
Aan de hand van gesprekken en werksessies hebben we de contouren geschetst van een eerste reeks Toekomstplekken waaraan we willen bouwen. De opstart van dit initiatief werd mogelijk gemaakt door de inzet van veel mensen. We zijn iedereen die in de afgelopen maanden heeft bijgedragen enorm dankbaar. De collectieve agenda van De Grote Verbouwing is opgesteld in samenwerking met het Projectbureau

Het projectbureau is de multidisciplinaire en incrementele groep experts die mee initiatief nam en klankbord was voor de opstart van De Grote Verbouwing

, waarin mensen zetelen met verschillende expertises en achtergronden.
Architecture Workroom Brussels faciliteert dit non-profit initiatief met de steun van de Vlaamse Overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Nederlandse Rijksoverheid en de New European Bauhaus.
Een open initiatief door:
Ruben Baetens, Griet Celen, Bart Corijn, Michiel Dehaene, Guy Gypens, Bart Henssen, Peter Van Humbeek, Jo Huygh, Jo Libeer, Maarten Van Leest, Klaas Nijs, Stijn Oosterlynck, Filip De Rynck, Koen Schoors, Ignace Schops, Philippe Vandenbroeck, Maarten Vanthemsche, Jorn Verbeeck, Yves De Weerdt (projectbureau) – Mieke Debruyne (Woestijnvis, journalist/filmmaker) – Birgit De Clerck, Bert Smits (Tweeperenboom, facilitatie visievorming) – Kurt Peleman (The Pond and the Waterfalls, procesfacilitatie) – Sara Leroy, Serafina Van Godtsenhoven, Alice Devenyns, Hedwig van der Linden, Lene De Vrieze, Hanne Mangelschots, Bram Vandemoortel, Caroline Van Eccelpoel, Roeland Dudal, Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels, concept en content development)